تصاویر منتخب از فعالیت های انجام شده هفته پژوهش

 

تصاویر منتخب از برخی فعالیت ها و کارگاه های آموزشی - پژوهشی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه برگزار گردید

 

IMG 6922    IMG 6913 
     
IMG 6951    IMG 6927
     
 IMG 6953    IMG 6952
     
 IMG 6956    IMG 6955
     
 IMG 6958    IMG 6957

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی