شرح وظایف مدیران گروه

 

   اهم شرح وظایف مدیران گروه :

– تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است .

– نظارت بر نحوه ارائه دروس توسط اساتید(از نظر حجم، محتوا، رعایت سرفصل و...) و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب.

– تشکیل و اداره جلسات شورای تخصصی گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به معاون آموزش.

-  روز آمد نمودن و باز نگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و مسئولیت نظارت و اجرای دقیق سرفصل های مصوب و بازنگری شده، با رعایت قوانین مربوط.

- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان.

- برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها ، میز گردها ، کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی.

- پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشگاه.

- مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه.

- توزیع عادلانه و بر مبنای تخصص فعالیت های آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه (دروس ، پایان نامه ها ، رساله ها و سایر موارد).

- برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان.

- تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی ، کنفرانس ها ، تالیف).

- برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم.

- اطلاع دقیق و کامل از آیین نامه ها و اطلاع رسانی به دانشجویان .

- نصب ساعات حضور درب اتاق ها و حضور طبق برنامه تدوین شده در دفترکار.

- مشاوره به دانشجویان جدیدالورود موقع ثبت نام و همچنین به دانشجویان مشروطی جهت انتخاب واحد هرچه بهتر توسط ایشان.

- ثبت و تکمیل اسامی اساتید همکار در گروه خود در سامانه آفتابگردان.

- ثبت دروس گروه خود جهت انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آفتابگردان.

- پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه ظرفیت دروس، تداخلی، گروه جدید و انتخاب واحد دستی در ایام انتخاب واحد، حذف و اضافه.

- تایید سوالات امتحانی اساتید گروه خود.

- پیگیری نهایی شدن نمرات اساتید گروه خود در زمان مقرر برای کلیه دروس( که شامل پروژه و کارآموزی نیز می گردد).

- بررسی، پرینت و تایید فرم نمره جهت دانشجویان فارغ التحصیل.

- اطلاع رسانی به اساتید برای شروع ترم و ساعات کلاس و مسئولیت پذیری این امر بطور کامل .

- کمک به دانشجو در تکمیل فرم های مربوط به درخواست دانشجویان، دریافت این فرم ها و ارائه به شورای آموزشی پس از بررسی و اعلام نظر.

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی