اطلاعیه مهم

کلیه دانشجویان لازم است مدارک پرونده خود را (اعم از تاییدیه تحصیلی، مدارک شناسایی و سایر مدارک تحصیلی دوره های قبلی) حداکثر تا 10/06/1394 تکمیل نمایند.

(دانشجویان شهرستانی که 1- امکان مراجعه به دانشگاه در تابستان را نداشته 2-و  نیز قصد انتخاب واحد در ترم تابستان را ندارند، جهت اطمینان از نقص مدارک خود میتوانند با بایگانی دانشگاه، شماره های 03136507900 و 03136508900 داخلی 114 تماس حاصل نمایند).

سایر دانشجویان می بایست برای تکمیل مدارک پرونده خود به دانشگاه مراجعه نمایند.

متذکر میگردد درصورت عدم تکمیل مدارک مورد نظر، فایل آموزشی شما غیرفعال(بسته) شده و قادر به دریافت کارت ورود به جلسه، مشاهده نمرات ترم تابستان و انجام انتخاب واحد مهرماه نخواهید بود و مسئولیت این امر بعهده شخص دانشجو می باشد.

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی