ساعت کاری دانشگاه در تیر و مرداد1403

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم

 

به اطلاع می رسانیم دانشگاه در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد ماه تعطیل می باشد

 

در صورت نیاز به مراجعه در سایر روزهای هفته در ساعات 7:30 الی 14 مراجعه نمایید

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی