هفته تربیت بدنی مبارک باد !

 

ورزش در جوامع كنونی نقش غیرقابل انكاری را در فرهنگ سازی و ایجاد نشاط در میان عموم ایفا می كند. با گسترش ورزش در جامعه و همگانی كردن این امر مهم، می توان نشاط لازم را به عموم مردم بخشید. مردمی كه در مسیر زندگی اجتماعی شان، در هرموقعیت و وضعیت جسمی وشغلی، به مشكلات روحی و روانی برخورد می كنند می توانند با روی آوردن به ورزش، روح و روان خود را آرامش دهند. ورزش مختص به یك عده خاصی از مردم جامعه نیست بلكه ورزش یك مقوله همگانی است كه تمامی مردم به آن می پردازند. ورزش علاوه بر تاثیرگذاری در نشاط روحی وروانی جامعه، در امر سلامتی جسمی مردم هم نقش بسزایی ایفا می نماید. چنانكه روز به روز پزشكان و محققان به اهمیت ورزش در بهبود بیماریهای مختلف پی برده و ورزش را برای درمان بیماریهای متعدد توصیه می كنند.

یكی از مهمترین فواید ورزش، جلوگیری از گسترش اعتیاد در جامعه می باشد. بطوریكه طبق نظر كارشناسان و محققان، مردمانی كه به امر ورزش روی می آورند از لحاظ جسمی وروحی با اعتیاد سازگار نیستند و با توجه به اینكه اعتیاد، در سنین نوجوانی و جوانی انسان را تهدید می كند، ورزش كردن بهترین راه برای دوری و جلوگیری انسان از اعتیاد به شمار می آید .

 

 

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و برهمین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را تحت الشعاع قرار میدهد. انسان برای رسیدن به کمال انسانیت در مسیر الهی نیاز به تقویت و تربیت روح و وجود انسانی خود را دارد  و این امر میسر نمی شود مگر با تربیت بدنی با ورزش، که یکی از مکملهای غذایی بدن است

.

 

 

موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان ، هفته تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران وتلاش گران حوزه ورزش بویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تبریک عرض می نماید  .

 

 

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی