پیام رئیس دانشگاه

 

پیام رئیس دانشگاه خطاب به دانشجویان محترم


هوالعلیم

دانشجویان گرامی

با اهدای سلام

اینجانب و سایر همکارانم در مجموعه مدیریتی دانشگاه المهدی باتمام وجود ناصیه شکر به درگاه احدیت می نمائیم که ده سال قبل توفیق الهی یارشد تا سنگ بنای مجموعه ای را به نام نامی قطب عالم امکان بر زمین نهیم که در سالهای بعد به مرکزی مهم برای رشد و تربیت علمی و آموزشی گروه زیادی از جوانان پرشور و آینده سازان عزیز این مرز و بوم تبدیل گردد. دانشجویان محترم این دانشگاه اعم از آنان که مدتی است در این مرکز مشغول به تحصیلند و هم آنان که به عنوان دانشجوی جدید الورود به تازگی ردای مقدس و غرور انگیز علم و دانش را بر قامت خویش افکنده اند مطمئن باشند که مسئولین دانشگاه تمامی تلاش و کوشش خود را به کار بسته اند تا مجموعه ای درخور شأن و شایسته منزلت آنان فراهم آید به طوری که بتوانند در کمال آرامش و آسودگی و در محیطی پرشور و باانگیزه به تحصیل علم و معرفت و کسب مهارتهای تخصصی بپردازند از سوی دیگر اعتقاد قلبی اینجانب و سایر همکارانم به عنوان خادمان شما در دانشگاه المهدی بر این اصل مهم مبتنی است که رکن رکین هر دانشگاه و از جمله دانشگاه المهدی عنصر ارزشمند دانشجو است و در حقیقت فلسفه شکل گیری دانشگاه و پس از آن فراهم شدن تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به خاطر وجود دانشجویان عزیز است. امید آنکه دانشجویان عزیز این توفیق و موهبت بزرگ الهی را که به آنان ارزانی شده است قدر بشناسند و از طریق بکار بستن حداکثر تلاش و کوشش خود برای کسب علم و دانش، شکر این نعمت را بجای آورند سعادت و بهروزی یکایک فرزندان عزیزم را از درگاه احدیت مسألت دارم.    

 

رزومه ی ریاست دانشگاه آقای دکتر مهدی عرب صالحی

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی