هیات امنا

 

اعضای هیات امنای موسسه آموزش عالی المهدی(عج) مهر اصفهان

 

 1 دکتر محمود جلالی  نماينده محترم  وزير علوم، تحقيقات و فناوري دکتری حقوق بین الملل  
2
سرکار خانم دکتر سهیلا اثنی عشران  نماينده محترم استاندار اصفهان  دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان  drasnaasharan
3 حضرت حجه الاسلام و المسلمین دکتر رسول مظاهری کوهانستانی

روحانی محترم هيات امنا
دکتری حقوق خصوصی   
4
دکتر ابراهیم اسفندیاری  رئیس و عضو محترم هیات موسس در هيات امنا  دکتری تخصصی و دکتری پزشکی عمومی(Ph.D , MD)   
5 دكترمحمدحسین رامشت  عضو محترم هیات علمی در هيات امنا  دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی 
6
دكترسیدعلی اصغر ميرباقري‌فرد  عضو محترم هیات علمی در هيات امنا  دکتری ادبیات فارسی
7 دکتر علی اکبر کجباف عضو  محترم هیات علمی در هيات امنا دکتری تاریخ kajbaf 
8 دکتر محمد علی چلونگر عضو محترم هیات موسس در هيات امنا دکتری تاریخ
9 احمدحقيقي عضو محترم هیات موسس در هيات امنا کارشناسی ارشد مدیریت

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی