معرفی روابط عمومی

 

 

 

 

 

روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردم داری است .روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و مردم می کند، هوشمندانه سعی می نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکاء به اصول اخلاقی و رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد.

 

شرح وظایف پست سازمانی مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی:

-هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه

- طراحی و نظارت بر اجرای فعالیتهای ارتباطی و تبلیغی کلان سازمان

- برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگانهای دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، ملاقاتها،کنفرانسها و سمینارها در چارچوب اهداف سازمان

- تحقیق و ارزیابی نظرات و مطالبی که توسط مردم، مسئولین و یا در وسایل ارتباط جمعی در رابطه با خط مشی هاو برنامه های اجرایی دانشگاه مطرح میگردد.

-  پاسخگویی لازم ومقتضی به مطبوعات و رسانه ها درخصوص سوالات یا ابهامات مطروحه دررابطه با سازمان مربوطه

- برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و سازمانهای فرهنگی در سطح کشور در جهت استفاده از امکانات و تجارب آنان در پیش برداهداف دانشگاه

- ارائه گزارش کامل از اقدامات انجام شده به ریاست دانشگاه

- انجام مطالعات افکارسنجی درخصوص برنامه ها و فعالیتهای سازمان متبوع

- جمع آوری اطلاعات لازم جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات ارجاعی از طرف مقام مافوق

- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز

- رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط

- نظارت بر اجرای کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه ای سازمان متبوع با توجه به اختیارات تفویضی

- نظارت برجمع آوری و تمرکز آمار و مدارک و اسناد مربوط به فعالیتها و پیشرفتهای دانشگاه

- مدیریت محتوی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دانشگاه به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

-انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان

- ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان و ارائه نظر مشورتی به منظور اتخاذ روش های اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های اجرایی و ارتباطی متناسب

- ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارباب رجوع سازمان و جامعه و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان سازمان از طریق برگزاری  ملاقات عمومی، مصاحبه با رسانه های گروهی ، سخنرانیها، سفرها ، بازدیدها و سایر فنون برحسب مورد

- انعکاس فعالیتها ، برنامه ها و طرحهای سازمان به مردم ، دولت ، نهادها و سازمان ها

- مدیریت برپایی نمایشگاه های گوناگون و شرکت در نمایشگاه های مرتبط

- ایجاد حسن رابطه و جلب مشارکت بین کارکنان و مسئولان سازمان از طریق برقراری جلسات داخلی، ایجاد نظام پیشنهادها و انتقادها و انعکاس آنها به مسئولان

شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

-گزارش به مقام ما فوق

- سرپرستی و نظارت  برکارکارکنان تابع 

 

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی