برگزاری همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت توسط موسسه

 

معرفی همایش


با استعانت از درگاه خداوند حكيم، همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت توسط موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان بصورت مجازی برگزار مي‌گردد. اين همایش با هدف گسترش دانش در گرايش‌هاي مختلف روانشناسی و علوم رفتاری از طريق ايجاد محيطي جهت تبادل نظر علمي و تخصصي، ارائه آخرين يافته‌هاي تحقيقاتي و همچنين تشويق محققين برنامه‌ريزي شده ‌است.
بدينوسيله از كليه پژوهشگران، متخصصين، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان رشته روانشناسی،علوم ورزشی و مدیریت دعوت مي‌شود مقالات خود را در زمينه‌هاي موضوعي كنفرانس به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند. در اين كنفرانس برنامه‌هاي جنبي شامل کارگاههای تخصصی و ميزگرد تخصصي نيز عرضه خواهدشد.

 

 

 

محورهای همایش


محورهای گروه علوم ورزشی:
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
رفتار حرکتی روانشناسی ورزشی
مدیریت ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش
فعالیت بدنی، اختلالات و بیماری ها
ورزش در مدارس
فرهنگ و ورزش
ژن در ورزش
اخلاق در ورزش
فعالیت بدنی و بازی های رایانهای

محورهای گروه روانشناسی ورزشی:
روانشناسی سلامت
روانشناسی کار
سلامت سازمانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
سنجش و اندازه گیری
سبک زندگی سالم
روانشناسی رفتارهای اعتیادی و عادتی

محورهای گروه مدیریت:
نظریه های روانشناختی در مدیریت
رفتارشناسی مدیریت سبز منابع انسانی
روانشناختی سازمانی در همه گیری ویروس کرونا

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی