غنی سازی منابع کتابخانه ای گروه حقوق

 

 

" خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد؛ یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. "

 

درراستای گسترش فرهنگ کتاب خوانی و به روز شدن کتاب های حقوقی کتابخانه مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، یکصد جلد از کتب نویسندگان درجه اول حقوق ایران تهیه گردیده و به کتابخانه مؤسسه تحویل داده شده است.  مراتب جهت استحضار علاقمندان به کتب فقهی و حقوقی اطلاع رسانی می گردد.

 

 باسپاس  

 

 «گروه حقوق»

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی