نشست تخصصی برسی کودک آزاری در ایران

 

به مناسبت هفته پژوهش و به همت انجمن علمی روانشناسی و امور فرهنگی دانشگاه روز چهارشنبه 1396/9/29ساعت 13الی 14:30 در سالن اجتماعات دانشگاه نشست تخصصی برسی کودک آزاری در ایران از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی با حضور اساتید جامعه شناس جناب آقای دکتر حسین چلونگر و خانم فرشته ملکیان و اساتید روانشناس خانم دکتر براتی و مهری فاتحی برگزار می گردد .

 

koodak

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی