اکران و نقد فیلم برادرم خسرو از دیدگاه روانشناسی

 

به مناسبت هفته پژوهش و به همت انجمن علمی روانشناسی و امور فرهنگی دانشگاه روز سه شنبه 1396/9/28 ساعت 13الی 15 در سالن اجتماعات دانشگاه، فیلم برادرم خسرو  پس از اکران با حضور اساتید جناب آقای نفر و خانم دکتر علاءالدینی از دیدگاه روانشناسی مورد تقد قرار خواهد گرفت 

 

khosro

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی