برنامه های دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

 

 

معاونت پژوهش دانشگاه در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه های آموزشی- پژوهشی برای اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان گرامی این دانشگاه برگزار نماید. لیست کارگاههای آموزشی- پژوهشی این معاونت به شرح جدول ذیل می باشد : 

 

haftepazhohesh

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی