برگزاری کارگاه مدیریت خشم به مناسبت هفته بهداشت روان

 

 

برگزاری کارگاه مدیریت خشم در موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان به مناسبت هفته بهداشت روان

خشم یک هیجان طبیعی است که همه انسانها گاهی در زندگی خود تجربه می کنندولی همین هیجان طبیعی اگر کنترل نشود و به شیوه ی درستی ابراز نشود می تواند به سلامت جسمی خود فرد ودیگران صدمه بزند،روابط وی را تخریب کند و موجب از دست رفتن شان و جایگاه اجتماعی و فرصت های رشد و پیشرفت وی شود.

هدف از کنترل خشم این است که افراد یاد بگیرند خشم خود را کنترل کنند تا هنگام عصبانیت چیزی نگویند یا کاری انجام ندهند که برای خود و دیگران مشکل و دردسر ایجاد کند.

در همین راستا و به مناسبت هفته بهداشت روان ، کارگاه مدیریت خشم به منظور آشنایی با مفهوم خشم، اثرات و ساختار آن، آگاهی از اندیشه‌های خشم‌برانگیز و فراگیری مهارت‌هایی برای مدیریت خشم در زندگی روزمره با حضور دکتر پالاهنگ روز دوشنبه مورخ 24 مهر 1396 از ساعت 8 لغایت 12 در موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان برگزار شد.

 

کارگاه آموزشی در دانشگاه المهدی برگزار شد

 

 

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی