برگزاری انتخابات انجمن علمی گروه حقوق

 

 

انتخابات انجمن علمی گروه حقوق در تاریخ  سی ام مهرماه نود و هفت برگزار شد و پس از رای گیری ، افراد زیر به عنوان اولین اعضای انجمن علمی انتخاب شدند:

 

زهرا نبیره. محبوبه موسوی . پرستو داودی. مریم گنجعلی. مهسا قدمی. مینا پورخلیلی. کیمیا مختاری. مریم جنت.

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی