برگزاری مسابقه دور ریختنی‌های پوشیدنی

 

 

دبیر اجرایی مسابقه دور ریختنی های پوشیدنی گفت: مسابقه دور ریختنی های پوشیدنی به دستاوردهای جامعه با محوریت صرفه جویی، اقتصاد و اشتغال و به عنوان پر کارترین راه حل برای هر جامعه ای محسوب می شود.
 
سودابه حسن نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا - منطقه اصفهان، با اشاره به اینکه منظور از دور ریختنی های پوشیدنی اشیایی هستند که  بدون استفاده هستند و به عنوان مواد دور ریختنی در نظر گرفته  می شوند، اظهار کرد: همین اشیا می توانند در قالب مجموعه ای از لباس، پوشش داده شوند که حاوی انتقال برخی مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، انتقادی و حتی اندیشه و فکر طراح به مخاطب هستند.
 
وی افزود: مد جامعه برگرفته از گروه های اجتماعی است که در آن زندگی می کنیم و لباس هویت ملی هر قوم و کشور است و با لباسی که هر فرد می پوشد، می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. 
 
دبیر اجرایی مسابقه دور ریختنی های پوشیدنی با اشاره به اینکه تصمیم گرفتیم خلاقیت به خرج بدهیم و این مسابقه را به دور ریختنی های پوشیدنی تبدیل کنیم، ادامه داد: در واقع تلاش شد تا موادی که اصلا کاربرد خاصی ندارند، از طریق یک هنرمند شناسایی و او از طریق لباس، انتقادی را که به جامعه دارد، نشان دهد. زیرا لباس پرچم هر کشور است. 
 
حسن نژاد با بیان اینکه این لباس ها در واقع پوشیدنی نیستند و تنها حالت نمایشی دارند و تنها دلیل انتقال، فکر و صفت درونی هنرمند هستند، افزود: این مسابقه برای نخستین بار از سوی موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، در ایران برگزار می شود، البته نمونه آن در کشورهای دیگر برگزار شده است. 
 
 وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقه به دستاوردهای جامعه با محوریت صرفه جویی، اقتصاد و اشتغال، به عنوان پرکارترین راه حل برای هر جامعه تاکید دارد، گفت: در حال حاضر تصمیم گرفتیم که این مسابقه بین دانشگاهی را برگزار کنیم و سپس در صورت حصول نتیجه مفید عمومیت بیشتری یابد و در سطح استان برگزار شود.
 
دبیر اجرایی این مسابقه با بیان اینکه در برگزاری این مسابقه موسسه آموزش عالی آزاد نسل فردا و خانه جوان (سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی) شهرداری نیز همکاری دارند، گفت: مواد به کار رفته در این مسابقه نباید بازیافت باشد و می توان از هر چیزی همچون خرده شیشه، پیچ، مهره، خرده پارچه و ... استفاده کرد.
 
 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی