اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

 

 

 

در این اطلاعیه نکاتی ذکر شده که هر ترم دانشجویان بدلیل عدم اطلاع از آن با مشکلات مختلف مواجه میشوند. لذا توصیه میگردد موارد ذیل بطور کامل مطالعه شود.
(تاکید میگردد هرگونه مسئولیت عدم مطالعه و درنتیجه عدم اطلاع از قوانین مربوطه به عهده شخص دانشجو بوده و طبق ضوابط با ایشان رفتار خواهد شد.)


 

 

انتخاب واحد:

 

 • زمان انتخاب واحد: از ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ 01/11/1396 تا ساعت 24 دوشنبه 02/11/1396
 • شهریه علی الحساب قابل پرداخت جهت فعال شدن انتخاب واحد: 500.000 هزار تومان(غیر از مقطع ارشد)
 • انتخاب واحد از سایر گروههای همزمان سازی شده و نیز انتخاب واحد با تأخیر: ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 04/11/1396 لغایت ساعت 24 روز جمعه 06/11/1396 انجام خواهد شد.
 • شروع کلاسها: از روز شنبه مورخ 07/11/1396 می باشد.(تشکیل کلاس در هفته اول الزامی بوده و عواقب عدم تشکیل کلاس(با حضور استاد) بعهده دانشجو می باشد. حضور و غیاب صورت گرفته و جزو 16/3 غیبتهای دانشجو لحاظ میگردد).
 • عدم انتخاب واحد به هر دلیلی(تاکید میگردد به هر دلیل) تا پایان زمان مذکور به منزله تمایل به انصراف یا مرخصی ترم خواهد بود و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
 • انتخاب واحددستی(صرفا جهت دانشجویان مشمول این امر)روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 04/11/1396و 05/11/1396(اتاق110آقای طاهری)
 • حذف و اضافه: پنجشنبه 19/11/1396 لغایت یکشنبه و 22/11/1396
 • بدلیل امکان عدم ارائه درس در تابستان 97 دانشجویان لازم است بدون درنظر گرفتن ترم تابستان 97، اقدام به انتخاب واحد نمایند.دانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال فارغ التحصیل نمودن دانشجو در تابستان 97 ندارد.
 • هنگام انتخاب واحد به تداخل یا تراکم تاریخ امتحانات توجه نمایید. تاریخهای مذکور تغییر نخواهد یافت.

رعایت نکات ذیل جهت انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان الزامی است:

 • دانشجویان گرامی موظف هستند دروس ارائه شده را با رعایت پیش نیاز و با توجه به جدول ترم بندی مربوط به رشته خود اخذ نمایند.
 • رعایت سقف تعداد واحد با توجه به معدل ترم قبل ( معدل نیمسال اول سال تحصیلی 97-96-ترم گذشته) و با رعایت پیش نیاز برای کلیه دانشجویان به شرح زیر ذیل الزامی می باشد.
 • معدل کمتر از 12 مجاز به اخذ حداکثر 14 واحد
 • معدل 12الی 99/16 مجاز به اخذ حداکثر 20 واحد
 • معدل 17الی20 مجاز به اخذ حداکثر 24 واحد
 • رعایت اخذ حداقل 14 واحد برای دانشجویان ورودی 91 و 92 (غیر از مقطع ارشد) الزامی می باشد.
 • برای سایر دانشجویان( غیر از مقطع ارشد) رعایت اخذ حداقل 12 واحد الزامی است.

تذکر1: عدم رعایت سقف واحد با توضیحات فوق، به عهده شخص دانشجو بوده و درصورت تخلف طبق مقررات رفتار خواهد شد.

تذکر2: دانشجویانی که صرفا 24 واحد جهت فراغت از تحصیل باقی دارند می توانند بدون رعایت پیش نیاز و شرط معدل، تمامی 24 واحد را در صورت ارائه شدن اخذ نمایند (دانشجویان مذکور در این ارتباط لازم است دروس خود را حتی با انتخاب درس از سایر گروهها در روزهای 04/11/1396 لغایت 06/11/1396، حتی الامکان بدون تداخل ساعت کلاسی انتخاب واحد نمایند).

تذکر3: دانشجویانی که سنوات ایشان به اتمام رسیده، همچنین دانشجویان مقطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته که تاکنون در 2 نیمسال و مقطع کارشناسی پیوسته که در 3 نیمسال مشروط شده اند دانشجوی اخراجی محسوب گردیده و باید شخصا حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 01/11/1396 جهت درخواست ادامه تحصیل به اداره آموزش مراجعه و فرم درخواست ادامه تحصیل را تکمیل نمایند.

طبق مصوبه گروه معارف اسلامی اخذ همزمان بیش از دو درس از گروه معارف در یک نیمسال مجاز نمی باشد. لذا دانشجویان در هر نیمسال صرفا مجاز به اخذ حداکثر دو عنوان از دروس ذیل می باشند:

دروس گروه معارف عبارتند از:

1-آیین زندگی(اخلاق اسلامی)                                  2-اندیشه اسلامی1                       3-اندیشه اسلامی2

4-تاریخ تحلیلی صدراسلام یا تاریخ امامت                   5-انقلاب اسلامی ایران                  6-تفسیر موضوعی قرآن کریم

 • تبصره: دانشجویان ترم آخر که صرفا 24 واحد درسی جهت فراغت از تحصیل باقی دارند از این مصوبه مستثنی هستند.
 • تذکر مهم1: دروس تربیت بدنی1 و2 و کلیه دروس سالنی و باشگاهی گروه تربیت بدنی از روز شنبه 1396/11/07 لغایت شنبه 1396/11/21 در محل دانشگاه تشکیل میشود. و پس از آن از روز دوشنبه 1396/11/23 در سالن های مربوطه برگزار می گردد.
 • تذکرمهم2 : طبق تبصره 2 ماده 14 آیین نامه آموزشی، غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس تا قبل از حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود، لذا غیبت دانشجویان در دو هفته اول حتی در دروسی که بعدا در زمان حذف و اضافه اخذ می نمایند جزء 16/3 غیبت ها محسوب می گردد.
 • تذکرمهم 3 : در صورتیکه با پسورد متعلق به دانشجو تغییراتی حتی بدون اطلاع وی در انتخاب واحد ایشان انجام شود مسئولیت آن به عهده شخص صاحب پسورد می باشد. لذا توصیه می شود کلیه دانشجویان گرامی در اولین زمان ممکن پسورد خود را تغییر دهند.
 • تذکر مهم4 : دانشجویانی که در ترم تابستان یا نیمسال های گذشته به صورت میهمان در سایر دانشگاهها دروسی را اخذ نموده اند موظفند کارنامه تایید شده نمرات خود را شخصا از دانشگاه محل میهمانی و بصورت محرمانه (در پاکت مهر شده در بسته) تحویل گرفته و به اداره آموزش ارائه نمایند. در غیراینصورت مجاز به انتخاب دروسی که پیش نیاز آنها را در محل دانشگاه میهمانی اخذ
  نموده اند و نمره آن به این مؤسسه وصول نشده، نمی باشند.
 • کلیه دانشجویان ورودی سال 1390 و بعد از آن موظف به گذراندن 2 واحد درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس در طول تحصیل خود می باشند. دانشجویان میتوانند این درس را مازاد بر سقف واحدهای انتخابی خود اخذ نمایند. (بعنوان مثال دانشجویی که مجاز به اخذ حداکثر 24 واحد درسی می باشد با اخذ درس دفاع مقدس میتواند 26 واحد انتخاب نماید.)
 • تذکر بسیارمهم: تمامی دانشجویان لازم است پس از اتمام انتخاب واحد و اعمال کلیه تغییرات یک پرینت از انتخاب واحد تهیه و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل قابل بررسی و اصلاح باشد در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه اشتباه و تغییرات ناخواسته در انتخاب به عهده شخص دانشجو بوده و قابل اصلاح نمی باشد.
 • دانشجویان ترم آخر که می بایست یک یا دو درس را در صورت ارائه نشدن، طبق قوانین و ضوابط به شیوه معرفی به استاد اخذ نمایند، لازم است پس از زمان حذف و اضافه، تمامی مراحل انتخاب درس به شیوه معرفی به استاد(اخذ امضای استاد درس – اخذ امضای مدیر گروه – اخذ تایید حسابداری و آموزش) را با مراجعه به آقای چلونگر(آموزش) در همین ترم انجام داده و تاییدیه مربوطه را دریافت نمایند. بدیهی است اگر دانشجویی به هر دلیلی موفق به انجام مراحل فوق در ترم جاری نگردید مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو بوده و می بایست درس باقی مانده را در نیمسال بعد بصورت عادی انتخاب واحد نماید.

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی