اطلاعیه مهم در خصوص حضور پزشک معتمد

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند ، زمان حضور پزشک معتمد دانشگاه جهت تایید گواهی های پزشکی ، حذف صفر و ..... روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 ساعت 8 لغایت 10 صبح می باشد .

 

مدیر اداره کل آموزش

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی