افتخار آفرینی دانشجوی دانشگاه المهدی در مسابقات قهرمانی کشور

 

 

به گزارش روابط عمومي فدراسيون تراي اتلون؛ همزمان با مسابقات دواتلون قهرماني كشور بانوان، رقابت دواتلون قهرماني دانشجويان كشور نيز در اصفهان برگزار شد.

اين مسابقات در مسافت اسپرينت شامل ۵ كيلومتر دو، ۲۰ كيلومتر دوچرخه و ۲/۵ كيلومتر دو برگزار شد و در پايان زهرا رئيسي از دانشگاه المهدي اصفهان با زمان: ۱:۲۲:۴۷ قهرمان شد. ليلا غوره دان از دانشگاه آزاد كرمانشاه با زمان: ۱:۲۶:۳۲ بر سكوي دوم ايستاد و حديث نصر از دانشگاه آزاد اصفهان با زمان: ۱:۲۷:۵۶ در جايگاه سوم اين مشابقات قرار گرفت.

مراسم اهداي جوايز اين مسابقات نيز همزمان با اهداي مدال مسابقات دواتلون قهرماني كشور برگزار شد.

 

ثققثق

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی